• ICE MBR Membrane Module of Industrial Wastewater Treatment for Cooling Tower System

    Modul Membran ICE MBR Rawatan Air Sisa Industri untuk Sistem Menara Penyejuk

    Membrane Bioreactor (MBR) adalah sejenis teknologi canggih yang dikembangkan sejak akhir abad ke-20 yang menyedari gabungan teknologi pemisahan membran yang cekap dengan teknologi biologi. Teknologi pemisahan membran menggantikan kaedah enapcemar aktif tradisional dan unit penapis biasa; keupayaan pemisahannya yang kuat dapat menjadikan kekeruhan SS hampir menjadi sifar. Umur enapcemar masa pengekalan hidraulik (HRT) dipisahkan sepenuhnya; air keluar dalam kualiti yang baik dan stabil yang akan digunakan semula tanpa rawatan tahap ketiga. Memiliki air yang ekonomi dan efektif dengan keselamatan yang tinggi, skop aplikasi kitar semula air sisa telah diperluas secara meluas.